Velkommen til  Paul Harrison Band - se meny for info og referencer. 

KONTAKT: Betina Harrison / Management & Booking.  Tlf. +45. 21799848.  mail@harrisonmusic.dk

HARRISON MUSIC© Copyright on all material.